CSZL: Zorg voor elkaar

CSZL is een jonge organisatie in de zorg.

We zijn een klein team van ervaren wijkverpleegkundigen en verzorgenden IG.

Expertise, liefde voor het vak én kwalitatieve zorg staan bij ons voorop.

We zijn flexibel, ondersteunend en adviserend.

Onze kleinschaligheid biedt grote voordelen, door rechtstreeks contact bieden we snel oplossingen.

We zijn professionals met een warm hart voor ieder mens!

 

 

Visie

Ieder mens leidt zijn eigen leven, zo veel mogelijk zoals hij of zij dat wenst en zoals dat bij hem of haar past. Een mens is een onderdeel van zijn eigen netwerk en de maatschappij waarin hij of zij leeft.

  • Uniek
  • Vernieuwend
  • Kleinschalig
  • Professioneel
  • Flexibel
  • WTZi erkend

Missie

Wij zoeken altijd naar oplossingen om mensen zo lang en zo zelfstandig mogelijk de regie over hun eigen leven te laten hebben.

Zo kunt u zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. U als Cliënt geeft zelf richting aan uw leven en dus ook aan uw zorg! Wij ondersteunen en adviseren u hierbij

Neem contact met ons op

Hoogopgeleide zorgprofessionals

Onze coöperatie bestaat uit een vaste kern van hoogopgeleide zorgprofessionals: verpleegkundigen (opgeleid op hbo- of mbo4-niveau), IG-verzorgenden (mbo3-niveau) en indicatiestellers. De zorg die CSZL verleent is toegespitst op úw unieke zorgsituatie. Dat kunnen wij realiseren door u gegarandeerd een verpleegkundige toe te wijzen – iemand die van meet af aan uw zorgbehoefte kan indiceren, maar ook in staat is eventuele extra zorgbehoeften te signaleren en daarin structuur aan te brengen. CSZL hanteert kortom een brede kijk op uw situatie.

Ons team van verpleegkundigen heeft vanzelfsprekend ook alle kennis in huis om een breed en compleet zorgaanbod te kunnen leveren. De mogelijkheden variëren van eenvoudige persoonlijke verzorging tot hooggespecialiseerde thuisverpleging. In alle gevallen werken we met kleine teams en vaste mensen, zodat u steeds te maken hebt met dezelfde zorgverleners.

 

CanMEDS-kwaliteiten

Dankzij hun hoge opleiding en jarenlange ervaring als zzp’er beschikken onze zorgverleners over de mensenkennis en bekwaamheden die voor het beroep vereist zijn en passen ze deze ook toe in elke unieke situatie. Elk van hen voldoet aan de 7 competenties die CanMEDS (de gezaghebbende Canadese Richtlijnen voor Medisch Onderwijs) aan het beroepsprofiel stelt. Kern van deze systematiek is de verpleegkundige als zorgverlener. Deze centrale competentie (de bekwaamheid om vakinhoudelijk te handelen) is omgeven door zes andere competenties: de verpleegkundige als communicator, organisator, samenwerkingspartner, gezondheids- en kwaliteitsbevorderaar en professional die handelt naar de laatste stand van de wetenschap.